Podmínky


Copyright

Všechny dokumenty a programy na této stránce www jsou majetkem firmy Sharp Telecommunications of Europe LTD a jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech.

Sharp vám dává svolení používat dokumenty a/nebo programy zveřejněné na této stránce www pouze pro vaše osobní používání. Pro každou přebíranou kopii je nutné uchovat záznamy vztahující se na copyright a jiné aspekty vlastnictví u těchto dokumentů a/nebo programů. Sharp neponese vůči vám žádnou odpovědnost za škody, včetně ztrát zisků nebo údajů, narušení podnikatelské činnosti, ani za jakékoli jiné náhodné či následné ztráty vyplývající z kopírování nebo používání těchto dokumentů a programů.

Obsah

Tato stránka www (a veškeré dokumenty a programy, které jsou na ní dostupné) může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby, které se budou opravovat výlučně podle našeho zvážení, jak budou zjištěny. Můžeme také změnit obsah této stránky www, kdykoli a bez upozornění.

Při použití současné technologie není možné na webové stránce předvést přesnou kvalitu snímků na displeji handsetu Sharp. Obrázky displeje jsou jen pro ilustraci. Požádejte prosím svého prodejce, aby vám předvedl kvalitu obrazu u skutečného výrobku.

Ochranné známky

"Sharp" je registrovaná ochranná známka Sharp Corporation, Osaka, Japonsko.
Následující ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků :
 • Windows, Windows 98, Windows CE, Media Player, Office, MS-DOS, ASF (Advanced Streaming Format) a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation.
 • Acrobat a Acrobat Reader jsou registrované ochranné známky Adobe Corporation. Mobile Browser má příslušné ochranné známky od Openwave Systems Inc.
 • T9 je ochranná známka Tegic.
 • JBlend je ochranná známka Aplix Corporation.
 • Ochranné známky a loga Java a známky obsahující Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Sun Microsystems, Inc.
 • SA je ochranná známka RSA.
 • RealPlayer je zapsaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc.
Jména jiných výrobků a firem zde zmíněná mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami svých příslušných vlastníků.

Podmínky užívání

Do té největší míry povolené zákonem vám poskytujeme tuto stránku www a její obsah tak jak jsou a nedáváme žádné sliby a záruky jakéhokoli druhu pokud jde o tuto stránku a její obsah, včetně, ale ne pouze, záruk uspokojivé kvality a vhodnosti pro určitý účel. Nezaručujeme, že tato stránka www je bez virů či bez pomlouvačného, urážlivého, či jinak škodlivého materiálu. Navíc neslibujeme ani nezaručujeme, že informace přístupné prostřednictvím této stránky www jsou správné, kompletní či aktuální. Vaše využívání této stránky www se řídí anglickým právem a jakýkoli čin nebo opomenutí v průběhu používání této stránky se bude vykládat, jako kdyby se stal ve Spojeném království.
Stahování a tištění údajů z této stránky www je povoleno pouze k osobnímu a internímu používání, ale ne pro komerční účely, k nimž je potřebné povolení vlastníka autorských práv nebo databáze. Kopírovat se smí pouze pod podmínkou následujících povolení:
 • Každá stránka se smí sledovat pouze na obrazovce a kopie se smějí dělat jen pro osobní používání.
 • Veškeré kopírování a distribuce jakéhokoli obsahu této stránky www se přísně zakazuje.
 • # Tato stránka www a jakákoli její část včetně (ale ne pouze) jakýchkoli ochranných známek se nesmějí:
  -rozšiřovat či kopírovat pro jakékoli komerční účely,
  -reprodukovat či přenášet či ukládat do žádné jiné stránky www či jiné formy elektronického záznamového systému,
  -napojovat se na ně takovým způsobem, který by dával zdání, že jsou součástí stránky www nebo elektronické databáze nebo záznamového systému jakékoli třetí strany.

Stránková propojení

Materiály dostupné ze stránek propojených na tuto stránku neudržujeme my a nejsme odpovědní za obsah takových stránek. Žádná zmínka o některé propojené stránce nebo jakékoli specifické třetí straně neznamená ani nenaznačuje, že kteroukoli z nich schvalujeme a vy musíte přijmout všechna rizika spojená s takovými stránkami, výrobky nebo službami.

Soukromí

Když navštěvujete naši stránku www, můžete být požádáni o informace týkají se vás (např. jméno, jméno domény nebo adresu e-mailu) pro účely registrace stránky, propagace, preferenci výrobků a podobně. My si můžeme takové informace ponechat k budoucímu používání a můžeme také sbírat takové informace podle potřeby pro jiné komerční účely.

Takto získané informace můžeme použít k zlepšení funkčnosti této stránky www, k aktualizaci obsahu podle potřeb spotřebitelů, k informování našich návštěvníků o aktualizacích, speciálních nabídkách a podobných akcích. Tyto informace se také mohou sdílet s organizacemi jako třetími stranami, aby se umožnilo poskytovat vám informace o jiných výrobcích nebo službách, o které byste mohli mít zájem.

Vaše svolení

Tím, že používáte tuto stránku www, dáváte nám svolení používat vaše údaje popsané výše. Jestliže nechcete, abychom vás v budoucnu kontaktovali se zprávami o nových výrobcích či propagačních akcích, nebo jestliže nechcete, abychom tyto informace sdíleli s organizacemi jako třetími stranami, pak nám prosím tyto údaje neposkytujte.

Prosím berte na vědomí, že informace, které nám případně poskytnete, mohou být předávány i mimo Evropskou hospodářskou oblast EEA. Když tuto stránku používáte, dáváte k takovému předávání souhlas.