GX33

Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.

Mohu upravit obrázky, které byly vyfotografovány tímto telefonem?

Můžete upravit uložené obrázky tak, že vyberte možnost 'Upravit'.
(např. 'Retušovat', 'Přidat rámeček' nebo 'Přidat razítko'.)
Viz také stránka 78 (M6 -1) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Jak mohu zapnout funkci Bluetooth?

Když zapnete funkci Bluetooth v nastavení připojení, musíte 'vyhledat zařízení' a spárovat jej s GX33.
Další podrobnosti naleznete na stranách 98-101 (M 9-1).

Která verze funkce Bluetooth je v telefonu GX33 integrována?

Integrována je verze Bluetooth 2.0.

Mohu si pomocí telefonu GX33 nahrávat svůj hlas?

Ano, můžete si nahrát zvukový klip v délce až 180 sekund. Obsluha této funkce je popsána na stránkách 93-94 (M3-4) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Mohu si nahrávat videoklipy pomocí integrované videokamery?

Ano. Videoklipy můžete nahrávat pomocí vestavění kamery až do velikosti 295 kB. Viz také stránky 58-61 (M 5-2) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Mohu nabíjet telefon GX33 ve vozidle?

Ano. Pomocí nabíječky pro připojení do zásuvky zapalovače cigaret (volitelné příslušenství XN-1CL30) si můžete nabíjet telefon GX33 i ve vozidle.

Mohu přenášet obrazová a zvuková data uložená v telefonu GX33 do svého počítače?

Ano, můžete přenášet soubory ve složce 'Moje položky' (obrázky/zvuky/video klipy), záznamy v 'Seznamu kontaktů', 'Krátké textové zprávy' a záznamy 'Denního rozvrhu' do svého počítače a to pomocí aplikace 'Handset Manager'. Tuto aplikaci naleznete na disku CD-ROM dodaného s výrobkem.

Mohu používat software na disku CD-ROM pro telefon GX33 na operačním systému Windows Vista?

Ano, software na disku CD-ROM pro telefon GX33 podporuje systémy Windows 2000 (aktualizace Service Pack 4), Windows XP (aktualizace Service Pack 1a nebo vyšší) a Windows Vista.

Jak mohu nainstalovat aplikaci Handset Manager do počítače?

Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM ve svém počítači. Zobrazí se obrazovka disku CD-ROM pro GX33. Zvolte Handset Manager ze seznamu nabídky disku CD-ROM na obrazovce a spusťte instalaci aplikace Handset Manager podle pokynů na obrazovce. Instalaci dokončete podle jednotlivých pokynů na obrazovce. Další pokyny naleznete na stránkách 126-127 uživatelské příručky. Aplikaci Handset Manager si můžete stáhnout z našich webových stránek a použít ji na počítači.

Proč telefon vyžaduje zadání kódu, když odesílám data pomocí funkce Bluetooth?

Jedná se o bezpečnostní kód, který má zabránit nežádoucím přenosům souborů z telefonu a do něj. Vy i uživatel, se kterým soubory přenášíte, musí zadat shodný kód (jakýkoliv 4číselný kód), aby bylo možné soubory přenést. Další podrobnosti naleznete na straně 98 (M 9-1).

Které typy zvukových souborů si mohu stáhnout jako vyzváněcí tóny?

Můžete si stahovat zvuky formátů MIDI, I-Melody, SP-MIDI a SMAF až do velikosti 300 kB a používat je jako vyzváněcí tóny pro telefon GX33.