VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29

Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.

Mohu upravit obrázky, které byly vyfotografovány tímto telefonem?

Můžete upravit uložené obrázky tak, že vyberte možnost 'Upravit'. (např. 'Retušovat', 'Přidat rámeček' nebo 'Přidat razítko'.) Viz také stránka 79 (M6 -1) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Jak mohu zapnout funkci Bluetooth?

Když zapnete funkci Bluetooth v nastavení připojení, musíte 'vyhledat zařízení' a spárovat jej s VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29.
Další podrobnosti naleznete na stranách 90-92 (M 9-1).

Která verze funkce Bluetooth je v telefonu VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 integrována?

Integrována je verze Bluetooth 1.1.

Mohu si vytvořit originální vyzváněcí tón?

Ano, pomocí 'Editoru melodií' si můžete vytvořit originální melodii a použít ji jako vyzváněcí tón. Viz také stránky 79-82 (M3-5) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Mohu si pomocí telefonu VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 nahrávat svůj hlas?

Ano, můžete si nahrát zvukový klip v délce až 60 sekund. Obsluha této funkce je popsána na stránkách 78-79 (M3-4) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Mohu si nahrávat videoklipy pomocí integrované videokamery?

Ano. Videoklipy můžete nahrávat pomocí vestavění kamery až do velikosti 95 kB. Viz také stránky 43-46 (M 5-2) uživatelské příručky, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Mohu nabíjet telefon VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 ve vozidle?

Ano. Pomocí nabíječky pro připojení do zásuvky zapalovače cigaret (volitelné příslušenství XN-1CL30) si můžete nabíjet telefon VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 i ve vozidle.

Mohu přenášet obrazová a zvuková data uložená v telefonu VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 do svého počítače?

Ano, můžete přenášet soubory ve složce 'Moje položky' (obrázky/zvuky/video klipy), záznamy v 'Seznamu kontaktů', 'Krátké textové zprávy' a záznamy 'Denního rozvrhu' do svého počítače a to pomocí aplikace 'Handset Manager'. Tuto aplikaci naleznete na disku CD-ROM dodaného s výrobkem.

Mohu používat software na disku CD-ROM pro telefon VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 na operačním systému Windows Vista?

Disk CD-ROM dodaný k telefonu VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 však na operačním systému Windows Vista používat nelze. Stáhněte si proto aktualizovaný software pro telefon VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29 z těchto webových stránek a nainstalujte jej do počítače.

Jak mohu nainstalovat aplikaci Handset Manager do počítače?

Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM ve svém počítači. Zobrazí se obrazovka disku CD-ROM pro VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29. Zvolte Handset Manager ze seznamu nabídky disku CD-ROM na obrazovce a spusťte instalaci aplikace Handset Manager podle pokynů na obrazovce. Instalaci dokončete podle jednotlivých pokynů na obrazovce. Další pokyny naleznete na stránkách 114-115 uživatelské příručky. Aplikaci Handset Manager si můžete stáhnout z našich webových stránek a použít ji na počítači.

Proč telefon vyžaduje zadání kódu, když odesílám data pomocí funkce Bluetooth?

Jedná se o bezpečnostní kód, který má zabránit nežádoucím přenosům souborů z telefonu a do něj. Vy i uživatel, se kterým soubory přenášíte, musí zadat shodný kód (jakýkoliv 4číselný kód), aby bylo možné soubory přenést. Další podrobnosti naleznete na straně 90-91 (M 9-1).

Které typy zvukových souborů si mohu stáhnout jako vyzváněcí tóny?

Můžete si stahovat zvuky formátů MIDI, I-Melody, WAV, AMR a SMAF až do velikosti 100 kB a používat je jako vyzváněcí tóny pro telefon VODAFONE McLAREN MERCEDES GX29.